Villkor

Allmänna villkor gäller när du som kund beställer via Hemkörtochklart. Vid beställning ansvarar varje individuell restaurang och Hemkört&klart.se för att detta ska behandlas. Om en beställning uteblir på grund av driftstörningar, kommer eventuella betalningar från kunden återbetalas av Hemkörtochklart.se.

Personuppgifter

Onvision AB org nr 559004-8269, nedan kallat Hemkörtochklart, behandlar personuppgifter för kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar att skydda dig som privatperson. När en beställning eller registrering av ett konto görs sparar och behandlar Hemkörtochklart de personuppgifter som anges, dvs. namn, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Vi använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt att informera om händelser av väsentlig art före, under eller efter leverans. Dina personuppgifter sparas så länge ditt konto är aktivt. Om dit konto är inaktivt i tre år raderas dina personuppgifter. Vi delar personuppgifterna med underleverantörer vi använder för att kunna erbjuda våra tjänster, dessa biträden får ej använda personuppgifterna för eget bruk eller vidarebefordra dessa till annan part. Personuppgiftsansvarig är verkställande direktören i Hemkörtochklart. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, eller att Hemkörtochklart inte sparar och behandlar dina personuppgifter. Observera att även om begäran att Hemkörtochklart inte skall spara och behandla dina personuppgifter inskickats, kan Hemkörtochklart med laglig grund ha skyldighet att behålla dina personuppgifter, med hänvisning till bokföringslagen.

Beställning

För att genomföra ett köp via Hemkörtochklart krävs det att du har fyllt 18 år. All personinformation som du anger ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Hemkörtochklart ansvarar inte för leverans som uteblir till följd av felaktig information.

Produkter

Hemkörtochklart jobbar med att alltid försöka hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar som görs i produktutbudet. Om en produkt tar slut i lager kommer varje enskild restaurang själva meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Hemkörtochklart har som mål att alltid kunna erbjuda hög kvalitét på det som erbjuds via hemsidan.

Betalning

Alla beställningar via Hemkörtochklart är bindande. Vid hemleverans är kunden medveten om att buden inte alltid har exakt växel. Betalningen ska ske i svenska kronor.

Alla priser på Hemkörtochklart är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % vid avhämtning och hemkörning.

Leverans

För särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta. Om din leverans inte har levererats inom 1,5 timmar efter den utsatta tid restaurangen angett ber vi dig som kund kontakta Hemkörtochklart.se för att vi ska kunna återbetala pengarna. Varje restaurang har specifika utkörningsområden och kan därför neka till leverans utanför detta område. Varje restaurang har en utkörningskostnad som varierar mellan de olika restaurangerna. Du som kund ansvarar själv för att ta emot maten på de uppgifter och leveransadress som angetts. Leveransen kan ibland ske före den preliminära leveranstid som restaurangen angett.

Ångerrätt

När du beställer livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen :

Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.

Missbruk

Hemkörtochklart lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Hemkörtochklart.

Ändringar av villkoren

Hemkörtochklart förbehåller sig rätten att göra ändringar utan i förväg få ditt godkännande. När en ändring har gjorts meddelar Hemkörtochklart dig som kund minst en vecka i förväg. Genom att fortsätta använda sajten accepterar du ändringen.

Kontaktuppgifter